Utilizarea jocului online GAME ca metodă de prevenire a abandonului școlar și a reducerii comportamentului necorespunzător în rândul elevilor

   

  Despre proiect

  Climatul școlar și clasa afectează rezultatele școlare, motivația, performanța de la locul de muncă, relația dintre personalul didactic și elevi (afectând în mod indirect și părinții). Afectează,de asemenea,  modul în care un profesor interacționează cu elevii săi. Crearea unei relații profesor-elev depinde de abilitatea profesorului de a gestiona această relație, umor, capacitatea de a asculta sau de a accepta.

  Aceste abilități ale cadrelor didactice sunt deosebit de importante îndeosebi la acest moment întrucât în societate s-au remarcat din ce în ce mai multe probleme cu ESL, niveluri de tensiune și agresivitate, care se transmit și asupra comportamentului copiilor în școli.

  Conceptul educațional în Europa trebuie să depășească interacțiunea tipică dintre profesori și elevi, ceea ce afectează performanțele școlare ale elevilor și atitudinea acestora în ceea ce privește procesul de învățare.

  Există diferite tehnici pe care profesorii nu le stăpânesc din cauza lipsei de pregătire în acest sens. Prin acest proiect se dorește abordarea acestui decalaj și oferirea unui cadrul optim pentru formarea necesară folosind instrumente de învățare interactive.

  Proiectul se adresează în principal profesorilor din ciclul primar și gimnazial. Livrabilele (jocuri) vor oferi mijlocul necesar pentru îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor.

   

  Pricipalele obiective ale proiectului GAME sunt următoarele:

  O1: Îmbunătățirea accesului profesorilor la instruire în zona SEBD, dezvoltând jocuri online și resurse educaționale deschise, adaptate nevoilor acestora.

  O2: Introducerea unei metode moderne de formare, care să permită profesorilor să folosească metode de învățare flexibile, în vederea dobândirii de competențe relevante pentru comportamentul problematic al copiilor într-un context informal.

  O3: Permite societății, furnizorilor de servicii educaționale și asociaților de grupuri vulnerabile / dezavantajate să ofere cursuri părinților sau asistenților sociali cu scopul de a îmbunătăți interacțiunea cu copiii care creează probleme.

  O4: Asigurarea sustenabilității proiectului prin implicarea activă a furnizorilor de servicii educaționale, a organizațiilor sociale și a  municipalității din țările partenere.


  Project title: UsinG online gAMe to tackle Early school leaving and reducing behavioural difficulties among pupils
  Project code: 2019-1-PL01-KA201-064865
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Numele Proiectului: Utilizarea jocului online GAME ca metodă de prevenire a abandonului școlar și a reducerii comportamentului necorespunzător în rândul elevilor
  Cod proiect: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Realizarea acestui proiect a fost posibilă cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, acesta reprezentând doar opiniile autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu vor fi responsabile pentru nicio utilizare a informaíilor prezentate .
  Názov projektu: Využite online hry pri riešení predčasného skončenia školskej dochádzky a na zlepšenie problematického správania sa žiakov
  Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
  Τίτλος του έργου: Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών
  Κωδικός έργου: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Το έργο αυτό χρημοτοδοτήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εθνική υπηρεσία και η επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.
  Título do projeto: Utilizar o Game online parA coMbater o abandono Escolar precoce e reduzir as dificuldades comportamentais entre os alunos
  Código do projeto: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Este projeto foi fundado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui endosso ou aprovação do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, da agência e comissão nacionais, não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
  Tytuł projektu: Wykorzystanie gry online w celu rozwiązania problemu przedwczesnego opuszczania systemu edukacji i ograniczenia zaburzeń zachowania wśród uczniów
  Kod projektu: 2019-1-PL01-KA201-064865
  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.